pijl

Voor vragen over de vereniging en wijzigingen in uw lidmaatschapsgegevens mailt u: secretaris@oudeveer.nl.

Voor vragen over open water zwemmen mailt u: openwaterzwemmen@oudeveer.nl.