pijl

Ereleden

  • Gerard van Drunen, overleden op 14 juni 2018 op 91 jarige leeftijd
  • Agaath Rietdijk- van Dam, overleden op 9 december 2017 op 92 jarige leeftijd
  • Lia Postma de Vries
  • Jan de Lange, overleden op 9 februari 2017 op bijna 87 jarige leeftijd 
  • Jan Kloosterman
  • Rein van Zandwijk, overleden op 8 december 2012 op 78 jarige leeftijd
  • Gré de Pijper-van Wees overleden op 7 december 2009 op bijna 63 jarige leeftijd
  • Louis Bakker

Leden van verdienste - Oude Veer Trofee winnaars

Jaarlijks wordt de 'Oude Veer-trofee' (ook de wandelgangen de Pijp genoemd) uitgereikt aan een lid of afdeling/commissie die zich bijzonder onderscheiden heeft.
Hieronder het overzicht:

1980 - Jeanne Timmer-Dekkers
1981 - Theo Vissers
1982 - Patrick van Esch
1983 - Bert Woutering
1984 - Jan de Lange
1985 - niet uitgereikt
1986 - Siem Jan Stam
1987 - niet uitgereikt
1988 - Synchroonzwemmen
1989 - Daan Beerse
1990 - Rob Biemans

1991 - Heren 2 Waterpolo
1992 - Jan Kloosterman
1993 - Wil de Jong-Bening
1994 - Bets Bantema-Hiemstra
1995 - Marry Dorrestijn-de Block
1996 - Fia Borgs
1997 - Piet de Pijper
1998 - Astrid Steenvoorden-Piekhaar
1999 - Margriet v.d.Park-de Lange
2000 - Dorus Wajon
2001 - Agnes Kloosterman-Slootmanb

2002 - Wim van Arkel
2003 - Peter Steenvoorden
2004 - Ria Rewijk-Homan
2005 - Kantine commissie
2006 - Jan van der Veen
2007 - Jeugdcommissie
2008 - Marja Koopmans
2009 - Martien Elbertsen
2010 - Triatlon commissie
2011 - Joke Koopman

2012 - niet uitgereikt
2013 - Monique Moolenaar en Louis Bakker
2014 - Irene Cornelissen
2015 - Cora van Drunen
2016 - Jan Feskens
2017 - Open Water Zwemmen commissie
2018 - Rosalien Marcelis-Bark
2019 - Henk Elbertsen
2020 - niet uitgereikt
2021 - Besturen TZOV en WZOV

2022 - Joke Koopman

2023 -  Rutger Wolters