pijl

Klachten/vertrouwenspersoon

In het kader van de aanpak van ongewenst gedrag is er een vertrouwenspersoon voor alle activiteiten die binnen Zwembad Den Krieck plaatsvinden.

Dit is Dr. J. Osinga, te bereiken via telefoon 06-55133748.