pijl

Adieu dinosaurussen welkom jonge honden

26-04-2022 08:31 Cor

Oude Veer heeft gelukkig de invulling van de bestuurlijke taken kunnen invullen. Waarnemend voorzitter Louis Bakker noemde sommige zittende bestuursleden 'dinosaurussen'. Ze zitten al tientallen jaren bij de vereniging en worden steeds moeilijker vervangbaar.

Na een noodkreet zijn de bestuursproblemen toch opgelost. Ineke Sandbrink, Dorus Wajon en Louis Bakker namen afscheid. Marlies Looijesteijn werd gekozen als voorzitter WZOV (en wordt waarnemend voor TZOV). Connie van der Lee werd gekozen als secretaris voor beide verenigingen. Op de foto uit 2007 bestuursleden Oude Veer, achter Peter Steenvoorden, Ron Bink, Renata van Os, Gerard van Drunen (ere voorzitter) en Ingrid de Veer.

Eindelijk konden onze leden zaterdag 9 oktober weer fysiek met een ledenvergadering bij elkaar komen. De laatste bijeenkomst (dus ruim voor de corona-tijd) was op 24 april 2019. Het belangrijkste agendapunt waren de vacatures in de besturen van Triathlon- en zwemclub Oude Veer (TZOV) en Zwem- en waterpolovereniging Oude Veer (WZOV). Gelukkig konden de belangrijkste openstaande functies (voorzitter Marlies en secretaris Connie) worden ingevuld. Jeffrey Bemelmans bood zich ter plekke aan, hij werd aangenomen als algemeen bestuurslid van TZOV.

Ineke Sandbrink en Dorus Wajon zijn de langst zittende bestuursleden. Beide zijn ze meer dan twintig jaar verbonden aan Oude Veer. Waterpolo keepster Ineke werd gevraagd om in de jaren negentig om Rein van Zandwijk te vervangen als secretaris. Dorus was jarenlang jurylid bij de KNZB en daarbij betrokken bij wedstrijdzwemmen en openwater zwemmen. Ook was hij een aantal jaren plaatsvervangend voorzitter van Oude Veer.

Louis Bakker was vanaf 2016 secretaris van TZOV en na het aftreden vorig jaar van Patrick den Das óók waarnemend voorzitter van TZOV en WZOV. Daarvoor was Louis als jurylid en voorzitter van de afdeling wedstrijdzwemmen actief en heeft hij veel werk gezet in de commissie 'Stip op de horizon', die o.a. de toekomst voor het zwembad in een rapport heeft beschreven. Op de foto krijgen Dorus en Louis van Cor een bos bloemen/presentje.

De invulling van de besturen is vanaf nu als volgt:

WZOV Marlies Looijesteijn, voorzitter, Connie van der Lee, secretaris, Annet Huiberts, penningmeester.

TZOV Marlies Looijesteijn, waarnemend voorzitter, Connie van der Lee, secretaris, Emiel van Tongerlo, penningmeester, Cor Zwaag, PR en Jeffrey Bemelmans algemeen bestuurslid.